CÁCH CHƠI JAX ĐI RỪNG

  -  
Cách ghép đồ Jax tốt nhất Mùa 11 là khởi đầu với
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Kết hợp với Áp Đảo 
*
. Kèm theo đó là điểm Sẵn Sàn Tấn Công
*
. Chi tiết như sau: