Cônsixin Có Tác Dụng Gì

  -  
Câu hỏi:

Cônsixin là hóa chất gây đột biến không tác động vào giai đoạn nào sau đây của quá trình phân bào?1. Kì sau, khi các NST trong cặp tương đồng phân ly về hai cực của tế bào và bắt đầu giãn xoắn.2. Kì giữa, khi các NST liên kết với các thoi vô sắc và di chuyển về mặt phẳng phân chia tế bào.3. Kì đầu, khi màng nhân tan rã, NST bắt đầu co xoắn và các thoi vô sắc được hình thành.4. Kì cuối, khi thoi vô sắc tan rã, màng nhân mới hình thành và tế bào mẹ phân chia thành các tế bào con.

Bạn đang xem: Cônsixin là gì

Cônsixin là hóa chất gây đột biến rối loạn trong quá trình hình thành thoi vô sắc (ở pha G2 và kì đầu) gây, khi thoi vô sắc đã hình thành thì hóa chất này không có tác dụngỞ kì giữa, kì sau và kì cuối thì thoi vô sắc đã hình thành xong ⇒ cônsixin không tác động được
Bạn đang xem: Cônsixin có tác dụng gì

*

PHÂN LOẠI CÂU HỎI

Mã câu hỏi:19064

Loại bài:Lý thuyết

Mức độ:Thông hiểu

Dạng bài:Đột biến cấu trúc và số lượng NST

Chủ đề:Biến dị

Môn học:Sinh học
Xem thêm: What Is The Difference Between " Good Luck Bằng Tiếng Việt, Good Luck Là Gì

*

Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cao Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Giải Tích 12 Chương 1

Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu 12

Soạn bài Tuyên Ngôn Độc Lập

Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm Tiếng Anh 12

Unit 1 lớp 12 Home Life

Tiếng Anh 12 mới Unit 1

Lý thuyết Vật Lý 12

Giải bài tập SGK Vật Lý 12

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 12

Trắc nghiệm Vật Lý 12

Vật lý 12 Chương 1

Hoá học 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cao Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Hoá Học 12 Chương 1

Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cao Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Sinh Học 12 Chương 1

Lịch sử 12

Lý thuyết Lịch sử 12

Giải bài tập SGK Lịch sử 12

Trắc nghiệm Lịch sử 12

Lịch Sử 12 Chương 1 Lịch Sử Thế Giới

Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12: Địa Lý Việt Nam

Công nghệ 12

Lý thuyết Công nghệ 12

Giải bài tập SGK Công nghệ 12

Trắc nghiệm Công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 1

Xem nhiều nhất tuần

Video ôn thi THPT QG môn Văn

Video ôn thi THPT QG Tiếng Anh

Video ôn thi THPT QG môn Toán

Video ôn thi THPT QG môn Vật lý

Video ôn thi THPT QG môn Hóa

Video ôn thi THPT QG môn Sinh

Unit 1 Lớp 12

Cực trị của hàm số

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước

Sóng

Người lái đò sông Đà

Vợ chồng A Phủ

Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
Xem thêm: Hồ Sơ, Giấy Tờ Và Thủ Tục Chuyển Hộ Khẩu Từ Tỉnh Này Sang Tỉnh Khác Tỉnh

*

Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247