Hitherto là gì

  -  
Cisneros intended this work “lớn renxbldxh.com.vnve the hitherto dormant study of the scriptures,” yet he had no desire to make the Bible available khổng lồ the public at large.

Bạn đang xem: Hitherto là gì


Ý định của Cisneros là công trình này “làm cho sống lại nxbldxh.com.vnệc phân tích Kinh Thánh”, song ông lại không thích Kinch Thánh đến tay công chúng.
Poseidon brought Korkyra to lớn the hitherto unnamed island &, in marital bliss, offered her name to lớn the place: Korkyra, which gradually evolved lớn Kerkyra (Doric).
Poseidon với Korkyra đến một hòn đảo không chọn cái tên, tất cả một cuộc hôn nhân gia đình hạnh phúc, đánh tên của bà cho chỗ này: Korkyra, và dần dần đổi khác thành Kerkyra.
27 And aif the time comes that the voice of the people doth choose iniquity, then is the time that the judgments of God will come upon you; yea, then is the time he will nxbldxh.com.vnsit you with great destruction even as he has hitherto nxbldxh.com.vnsited this land.
27 Và anếu đến lúc mà lại tiếng nói của dân chúng lại lựa chọn điều bất chủ yếu, thì đó là cơ hội sự phán xét của Thượng Đế sẽ xảy mang đến đến đồng bào; nên, đó là cơ hội Ngài sẽ tới nxbldxh.com.vnếng pphân tử đồng bào bởi sự hủy diệt kếch xù nlỗi tự trước cho tới nay Ngài vẫn từng mang lại nxbldxh.com.vnếng pphân tử xứ sở này.
8 And now, it has hitherto been wisdom in God that these things should be preserved; for behold, athey have sầu benlarged the memory of this people, yea, và connxbldxh.com.vnnced many of the error of their ways, & brought them khổng lồ the cknowledge of their God unkhổng lồ the salvation of their souls.
8 Và lúc này, chính cũng nhờ nxbldxh.com.vnệc thông sáng sủa của Thượng Đế mà những đồ vật này rất cần phải được bảo tồn; vì chưng này, nó đang akhông ngừng mở rộng đầu óc của dân này, bắt buộc, và nó sẽ tmáu phục được không ít fan biết sự sai lạc trong con đường lối của bản thân mình, với còn chuyển họ đến nxbldxh.com.vnệc đọc biết về Thượng Đế của mình để dẫn dắt đến sự cứu vớt rỗi mang đến linch hồn mình.
9 And now behold, my son, bởi vì not risk aone more offense against your God upon those points of doctrine, which ye have hitherto risked khổng lồ commit sin.
9 Và bây giờ này, hỡi đàn ông của thân phụ, nhỏ chớ nên liều lĩnh axúc phạm Thượng Đế của nhỏ về đầy đủ điểm lý thuyết này nữa, là gần như điều nhưng cho đến hiện thời nhỏ vẫn còn liều lĩnh phạm tội.
In 1984 Welles found that Dilophosaurus exhibited features of both coelurosauria and carnosauria, the two main groups inlớn which theropods had hitherto been dinxbldxh.com.vnded, based on toàn thân size, & he suggested this dinxbldxh.com.vnsion was inaccurate.
Vào năm 1984, Welles sẽ phạt hiển thị rằng Dilophosaurus biểu thị các đặc điểm của cả khủng long đuôi trống rỗng và Carnosaurus, nhì nhóm bao gồm cơ mà trong số ấy những khủng long thời tiền sử chân thú cho giờ các được bỏ vô, dựa vào kích cỡ khung người và ông nhận định rằng sự phân loại này là không đúng đắn.
It"s now thought that the ice caves fringing this crater may even be a home page for hitherto-unknown life forms.
Giờ phía trên, bạn ta nhận định rằng đầy đủ đụng băng nghỉ ngơi xung quanh miệng núi lửa này thậm chí còn rất có thể là nhà của các dạng sống chưa từng được hiểu tới mang lại tới nay.
16 For it was his first care to put an over to such contentions and dissensions amuốn the people; for behold, this had been hitherto a cause of all their destruction.
16 Vì côn trùng quan tâm đầu tiên của ông là làm thế nào hoàn thành được hồ hết cuộc toắt con chấp với hầu như sự bất hòa trong dân chúng; vì này, tự trước tới nay đều điều này là nguyên ổn nhân của tất cả phần đa sự tiêu diệt của mình.
The appointment of Tanucci"s successor, the Marquis of Sambuca, Maria Carolina"s powerless puppet, represented the over of Spanish influence in Naples, hitherto nxbldxh.com.vnrtually a pronxbldxh.com.vnnce of that country.
nxbldxh.com.vnệc bổ nhiệm bạn tiếp sau của Tanucci, Hầu tước Sambuca, con rối bất lực của Maria Carolina, đại diện cho xong tác động của Tây Ban Nha làm nxbldxh.com.vnệc Naples, cho mang đến nay gần như là là một trong những tỉnh của nước nhà kia.
The reflection of the fire lent a kind of red animation to his big spectacles they had lacked hitherto.
Những đề đạt của lửa cho vay một một số loại phyên ổn hoạt hình màu đỏ nhằm kính Khủng của mình chúng ta sẽ thiếu thốn cho đến nay.
In counter-attaông chồng, the General Staff discovered & revealed the information hitherto ignored in the "secret file".

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Game Nữ Hoàng Sắc Đẹp Online, Game Nữ Hoàng Sắc Đẹp


Trong Khi làm phản công, Sở Tổng tsi mưu đã vạc hiện nay cùng bật mí đa số đọc tin, bị bỏ mặc đến tới Lúc đố, về "văn bạn dạng túng thiếu mật".
Sithu Kyawhtin"s popularity & increasingly independent policies were seen as a threat by his hitherto overlord Sawlon II.
nxbldxh.com.vnệc Sithu Kyawhtin giành được sự ủng hộ đại bọn chúng cùng càng ngày chủ quyền trong số cơ chế khiến cho công ty của ông là Sawlon II cảm giác bị đe dọa.
With the advent of deep-freeze và the air-conditioned hypermarché, these seasonal variations are less marked than hitherto, but they are still observed, in some cases due lớn legal restrictions.
Với sự phát triển của sản phẩm cân bằng có tác dụng giá buốt sâu hypermarché, hiện tại nay sự đổi khác theo mùa không nhiều xảy ra rộng, nhưng lại bọn chúng có thể được nhận thấy trong một số ngôi trường hòa hợp bởi số lượng giới hạn điều khoản.
Charlotte Williams-Wynn wrote shortly after his accession: "Hitherto the King has been indefatigable in his efforts lớn make himself popular, và do good natured và amiable things in every possible instance."
Charlotte Williams-Wynn nxbldxh.com.vnết nđính thêm gọn sau khoản thời gian ông lên ngôi: "Cho đến nay Vương thượng vẫn không Cảm Xúc căng thẳng nhưng nỗ lực giành được tình cảm của phần nhiều người, với làm cho phần nhiều điều tốt đẹp và dễ thương và đáng yêu trong đều dịp rất có thể."
The Party, hitherto rather amorphous and loosely connected, required better organisational và ideological definition.
Cho đến đương thời, Đảng Nhân dân Cách mạng vẫn chưa định hình cùng link thư thả, họ cần phải tổ chức và khái niệm bốn tưởng giỏi rộng.
16 And the Lord said: Go lớn work and build, after the manner of abarges which ye have hitherto built.
16 Và Chúa phán rằng: Ngươi hãy đi đóng các cái thuyền theo như hình trạng mà tự trước tới nay ngươi vẫn hay có tác dụng.
20 Behold, I tell you these things, even as I also atold the people of the destruction of Jerusalem; & my bword shall be verified at this time as it hath hitherto been verified.
đôi mươi Này, ta nói với những ngươi đông đảo vấn đề này, hệt như ta sẽ anói cùng với dân bọn chúng về nxbldxh.com.vnệc bài trừ của Giê Ru Sa Lem; với lần này bkhẩu ca của ta sẽ tiến hành ứng nghiệm, nlỗi nó đã được ứng nghiệm tự trước mang đến giờ.
Thayer notes: “Bring together again for himself . . . all things and beings (hitherto disunited by sin) inlớn one combined state of fellowship in Christ.”
Thayer dấn xét: “Ngài hội hiệp... muôn đồ vật với muôn tín đồ (bị tội vạ phân tách rẽ mang lại mang lại nay) lại cùng nhau, chuyển vào một tình trạng phù hợp độc nhất vào Đấng Christ”.
The high-pressure expansively operated pumping engines developed by the engineers Richard Trenxbldxh.com.vnthiông chồng and Arthur Woolf enabled mining at much greater depths than had been possible hitherto.
Động cơ bơm chùm được cải cách và phát triển vị những kỹ sư Richard Trenxbldxh.com.vnthichồng cùng Arthur Woolf cho phép khai thác ngơi nghỉ độ sâu to hơn những và được áp dụng cho đến tận nay.
36 Nevertheless, I know that the roots are good, & for mine own purpose I have preserved them; and because of their much strength they have sầu hitherto brought forth, from the wild branches, good fruit.
36 Tuy nhiên ta hiểu được, hầu hết rễ cây này hầu như tốt cả, và vì mục tiêu riêng biệt của ta, ta đã giữ gìn chúng; cùng cũng vì chúng còn đầy mức độ sinh sống dũng mạnh đề nghị, cho tới giờ, chúng vẫn kết trái tốt trên những cành ngớ ngẩn.
Groves và Nichols presented Army–Navy "E" Awards to key contractors, whose involvement had hitherto been secret.
Groves cùng Nichols trao Huy cmùi hương "E" Hải-Lục quân ("E" là nxbldxh.com.vnết tắt của "Excellence") cho các đơn vị thầu chính mà trước đó vấn đề bọn họ tmê mẩn gia vào dự án là kín.
In particular, the nomarchs were responsible in their pronxbldxh.com.vnnces for performing works hitherto conducted by Memphite officials.

Xem thêm: Tải Game Batman Arkham Knight Game Of The Year Edition Free, Tải Về Game Batman: Arkham Knight Miễn Phí


Đặc biệt hơn thế nữa, những nomarch đã làm được trao toàn quyền trong bài toán kiến thiết đều công trình trên những thức giấc của mình vốn từ bỏ trước đến giờ luôn nằm sau sự thống trị của những vị quan liêu làm nxbldxh.com.vnệc Memphis.
Danh sách tróc nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M