KẾ TOÁN KÉP LÀ GÌ

  -  

Việc phân chia kế toán thành kế toán đơn và kế toán kép được dựa trên cơ sở cách thức ghi chép và xử lý thông tin trên các tài khoản kế toán. Vậy thì kế toán đơn khác kế toán kép như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Kế toán kép là gì

*

Kế toán đơn

Kế toán đơn là loại kế toán mà việc kiểm tra và xử lý thông tin cho các tài khoản kế toán được thực hiện một cách độc lập theo cách ghi đơn.

Kế toán đơn xuất hiện sớm nhất trong lịch sử kế toán và phần nhiều mang tính tự phát. Một hệ thống kế toán dựa trên cơ sở ghi đơn sẽ bị hạn chế rất nhiều. Nó không phản ánh được các mối quan hệ khách quan giữa các đối tượng quản lý kinh tế thuộc phạm vi cung cấp thông tin của kế toán.

Cách ghi đơn

Ghi đơn là cách ghi mà mỗi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh chỉ được phản ánh vào một tài khoản kế toán riêng biệt, độc lập, không tính đến mối quan hệ với tài khoản kế toán khác. Tức là chỉ ghi vào một bên Nợ hoặc một bên Có của tài khoản kế toán.

Hạn chế của ghi đơn

Ghi đơn phản ánh được tình hình tăng, giảm của từng đối tượng kế toán một cách riêng biệt. Tuy nhiên cách này không chỉ ra được mối quan hệ giữa các đối tượng kế toán do nghiệp vụ kinh tế tài chính tác động đến. Vì vậy thực hiện ghi đơn có thể dẫn đến bỏ sót rất nhiều thông tin quan trọng. Từ đó gây khó khăn trong việc quản lý và điều hành đơn vị. Ngoài ra việc kiểm tra, đối chiếu phát hiện những lỗi sai theo ghi chép của kế toán cũng bị hạn chế.

Xem thêm: Lô lên tốp rồng bạch kim

Sủ dụng cách ghi đơn trong trường hợp nào?

Ngày nay ghi đơn vẫn được sử dụng trong một số trường hợp sau:

Khi phản ánh nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào các tài khoản kế toán chi tiết.Khi phản ánh nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào các tài khoản ngoài bảng.Một số đơn vị kế toán có quy mô rất nhỏ hoạt động đơn giản, không có điều kiện triển khai tổ chức công tác kế toán chỉ cần thực hiện ghi đơn. Ví dụ như các hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã,…

Kế toán kép

Kế toán kép là loại kế toán mà việc kiểm tra và xử lý thông tin trên các tài khoản kế toán được thực hiện một cách đồng thời trong mối quan hệ mật thiết với nhau.

Kế toán kép ra đời là tiền đề quan trọng để kế toán phát triển thành một khoa học. Một hệ thống kế toán dựa trên cơ sở ghi kép ưu việt hơn nhiều so với kế toán đơn. Bởi vì nó không những phản ánh được bản chất các mối quan hệ khách quan giữa các đối tượng kế toán mà còn mở ra khả năng thực hiện tốt chức năng kiểm tra của kế toán.

Cách ghi kép

Ghi kép là cách ghi mà mỗi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh được phản ánh một cách đồng thời vào các tài khoản kế toán có liên quan theo đúng nội dung kinh tế của nghiệp vụ và theo đúng mối quan hệ khách quan giữa các đối tượng kế toán mà nghiệp vụ tác động đến.

Khi ghi kép, mỗi nghiệp vụ phát sinh kế toán ghi đồng thời vào ít nhất 2 tài khoản. Ghi Nợ tài khoản kế toán này đồng thời ghi Có tài khoản kế toán khác. Trong đó, số tiền ghi vào bên Nợ bằng số tiền ghi vào bên Có các tài khoản kế toán.

Xem thêm: Top 8 Phần Mềm Hack Game Online Trên Android Không Cần Root, 10 App Hack Game Android Nổi Bật Nhất Hiện Nay

Ưu điểm của cách ghi kép

Hiện nay, ghi kép được sử dụng một cách rộng rãi và phổ biến. Ghi kép giúp phát hiện những sai sót trong việc ghi chép số liệu và kiểm soát được các đối tượng kế toán trong đơn vị. Tài liệu ghi phản ánh các nghiệp vụ kinh tế ảnh hưởng đến đối tượng kế toán rất chặt chẽ trong mối quan hệ giữa chúng với nhau. Vì vậy có thể lần tìm dấu vết của bất kỳ sự thay đổi nào trong quá khứ của một tài sản, nợ phải trả, chi phí, thu nhập của đơn vị. Từ đó tránh nhầm lẫn và thuận tiện cho việc phân công kế toán.