Lấy Phiếu Tín Nhiệm Là Gì

  -  

" />Nghiên cứu Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015; Nghị quyết 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, xin nêu ra điểm giống nhau và khác nhau giữa việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm:

" />
*
Thống kê
28người đang trực tuyến 2.357.557số lượt truy cập
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tin tức - sự kiện >> Tin tức sự kiện
Phân biệt lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm

Nghiên cứu Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015; Nghị quyết 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, xin nêu ra điểm giống nhau và khác nhau giữa việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm:

Việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm giống nhau về mục đích; nguyên tắc; đánh giá mức độ tín nhiệm; thời hạn và thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm, cụ thể:

Tại Điều 3, Nghị quyết 85/2014/QH13 quy định mục đích củaviệc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ.

Bạn đang xem: Lấy phiếu tín nhiệm là gì

Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm phải đảm bảo 3 nguyên tắc (theo Điều 4, Nghị quyết 85/2014/QH13):

- Bảo đảm quyền và đề cao trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, tôn trọng quyền báo cáo, giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

- Công khai, công bằng, dân chủ, khách quan; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

- Bảo đảm sự ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ.

Căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm gồm (theo Điều 5, Nghị quyết 85/2014/QH13 quy định):

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Thời hạn và thời điểm Hội đồng nhân dân tổ chức lấy phiếu tín nhiệm là một lần trong mỗi nhiệm kỳ vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ (Điều 7, Nghị quyết 85/2014/QH13 quy định).

Khác nhau về định nghĩa; đối tượng áp dụng; trình tự thực hiện; mức độ tín nhiệm và hệ quả. Cụ thể như sau:

- Lấy phiếu tín nhiệm là việc Hội đồng nhân dânthực hiện quyền giám sát, đánh giá mức độ tín nhiệmđối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩnđể làm cơ sở cho việc xem xét đánh giá cán bộ (theo Điều 2, Nghị quyết 85/2014/QH13.

- Bỏ phiếu tín nhiệm là việc Hội đồng nhân dânthể hiện sự tín nhiệm hoặc không tín nhiệm đối với người giữ chức vụHội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn đểlàm cơ sở cho việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệmngười không được Hội đồng nhân dân tín nhiệm.

Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ (Điều 63, 64, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015):

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân; Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Cfm Và Scfm Là Gì, Đơn Vị Cfm Là Gì, Scfm Định Nghĩa: Tiêu Chuẩn Cubic Feet / Phút

Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm trong những trường hợp:

- Có kiến nghị của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Có kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;

- Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân trở lên.

Lấy phiếu tín nhiệm có 3 mức độ:

- Tín nhiệm cao

- Tín nhiệm

- Tín nhiệm thấp

Bỏ phiếu tín nhiệm có 2 mức độ:

- Tín nhiệm

- Không tín nhiệm

Hệ quả của việc lấy phiếu tín nhiệm (Điều 63, 64, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015):

Người được lấy phiếu tín nhiệm cóquá nửa tổng số đại biểuHội đồng nhân dânđánh giá"tín nhiệm thấp"thì có thể xin từ chức.

Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân trở lên đánh giá tín nhiệm thấp thì Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm.

Hệ quả của việc bỏ phiếu tín nhiệm:

Người được bỏ phiếu tín nhiệm cóquá nửa tổng số đại biểuHội đồng nhân dânđánh giá"không tín nhiệm"thì có thể xin từ chức; trường hợp không từ chức thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Hội đồng nhân dân bầu có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với người đó.


*
*


*
Lấy ý kiến quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái Bạch Mã

Để có cơ sở quản lý bảo tồn và khai thác phát huy các giá trị của Vườn Quốc gia Bạch Mã, đồng thời tạo cơ sở pháp lý nhằm thu hút các nhà đầu tư kinh doanh và phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, sáng ngày 13/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị lấy ý kiến Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái Bạch Mã. Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì cùng sự tham dự của lãnh đạo Bộ ngành Trung ương, các chuyên gia và các nhà nghiên cứu, khoa học.*
UBND tỉnh họp thông qua một số Đề án, Báo cáo trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh

Sáng ngày 11/10, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để thông qua một số Đề án, Báo cáo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì cuộc họp.*
Hội nghị chuyên đề về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Sáng ngày 02/10, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của tỉnh phối hợp với huyện Phú Vang tổ chức hội nghị chuyên đề về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Dự hội nghị có các đồng chí: Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phan Xuân Toàn - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Dung - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem thêm: Game Lái Máy Kéo Làm Nông Giả Lập 2021, Farming Simulator 14


*
Lễ công bố và trao quyết định Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế


*
Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tỉnh ủy Sơn La

Sáng ngày 17/9, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Sơn La do đồng chí Hoàng Văn Chất - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực xây dựng sản phẩm hữu cơ, chính sách nhà ở xã hội, công tác giải phóng mặt bằng. Tiếp và làm việc với đoàn, có các đồng chí: Lê Trường Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thành Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.