Ngày 19/4 là ngày gì

  -  
Chủ Tịch Quốc Hội Tuyên Thệ Trong Kỳ Họp Thứ đọng Nhất Quốc Hội Khóa XV | Quốc hội TVPhường 4 Quận 10 tulặng truyền và mạn đàm tiểu sử ứng cử viện ĐBquốc hội với HĐND trong đồng bào dân tộc bản địa thiểu số tại Khu phố 4QUY TRÌNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ (TIẾNG HOA)Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệTân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuim thệ nhậm chức
*
Liên kết website
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*