NOMINATE LÀ GÌ

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam giới BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền đức Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
nominate nominate<"nɔmineit>nước ngoài rượu cồn từ (to lớn nominate somebody toàn thân for / as something) ưng thuận ý kiến đề xuất ai đó sẽ tiến hành chọn để đưa vào một phục vụ, một ban ngành, một trọng trách I nominate Tom khổng lồ make the tea tôi cử Tom đi pha trà she has been nominated (as candidate) for the Presidency bà ấy được đề cử (làm cho ứng cử viên) vào chức Chủ tịch (to nominate somebody khổng lồ / as something) chỉ định ai vào một cơ quan; chỉ định to lớn be nominated khổng lồ a committee được bổ nhiệm vào trong 1 ủy ban the board nominated her as the new director ban người có quyền lực cao sẽ chỉ định bà ấy làm giám đốc bắt đầu (từ thảng hoặc,nghĩa hiếm) ấn định (khu vực, ngày...) cho 1 sự kiện, một buổi họp... 1 December has been nominated as the day of the election Ngày 1 tháng mười nhì được ấn định là ngày thai cử
*
/"nɔmineit/ ngoại hễ từ chỉ định, lựa chọn, chỉ định
*
lớn nominate someone lớn (for) a post
*
hướng dẫn và chỉ định (vấp ngã nhiệm) ai giữ một chức vụ ra mắt, cử !Nominating Convention (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) hội nghị đề cử bạn ra tnhãi ranh ghế tổng thống Gọi thương hiệu, khắc tên, ca tụng (trường đoản cú hi hữu,nghĩa hiếm) định (địa điểm gặp gỡ, ngày...)
*