Palace

  -  
lâu đài·điện·cung thất·dinc thự·dinh·phủ·khu vực ở bao gồm thức·đậy đệ·Cung điện


*

*

*

In September 1932, a senior prince threatened the king"s abdication if a permanent constitution did not grant the palace greater power.

Bạn đang xem: Palace


Tháng 9/1932 một hoàng tử V.I.P vẫn đe dọa Quốc vương vãi đã thoái vị nếu Hiến pháp không cho Hoàng gia có quyền lực tối cao to hơn.
During their second-ever telenxbldxh.com.vnsion appearance (in an episode of The Hollywood Palace hosted by Diana Ross và the Supremes), the Jackson 5 performed "I Want You Back" along with Sly và the Family Stone"s "Sing a Simple Song," The Delfonics" "Can You Rethành nxbldxh.com.vnên," and James Brown"s "There Was a Time".
Trong lần máy nhị mở ra bên trên truyền họa (vào lịch trình The Hollywood Palace dẫn vày Diana Ross & the Supremes), team Jackson 5 biểu lộ "I Want You Back" với "Sing a Simple Song" của Sly & the Family Stone, "Can You Remember" của The Delfonics" với bài bác hát của James Brown sở hữu thương hiệu "There Was a Time".
Also referred to lớn as a Palace church or Palace chapel, it was commissioned by Roger II of Sicily in 1132 lớn be built upon an older chapel (now the crypt) constructed around 1080.
Nhà nguyện này được ủy quyền vì chưng Roger II của Sicilia trong thời điểm 1132 được phát hành sau khoản thời gian một nhà nguyện cũ (nay là hầm mộ) được chế tạo xung quanh 1080.
It consists of a defensive zone, the Alcazacha, together with others of a residential and formal state character, the Nasrid Palaces and, lastly, the palace, gardens và orchards of the Generalife.
Nó bao hàm vùng đảm bảo, Alcazacha, với những vùng định cư, cung điện Nasrid, với sau cuối là cung năng lượng điện, vườn cửa cùng vườn cửa cây của El Generalife.
Says the account: “Then the king said to Ashpenaz his chief court official to lớn bring some of the sons of Israel & of the royal offspring và of the nobles, children in whom there was no defect at all, but good in appearance và hanxbldxh.com.vnng insight into lớn all wisdom & being acquainted with knowledge, & hanxbldxh.com.vnng discernment of what is known, in whom also there was ability lớn stvà in the palace of the king.”—Daniel 1:3, 4.
Sự trần thuật nói: “Vua truyền mang đến Át-bê-mãng cầu, là bạn có tác dụng đầu những hoạn-quan lại mình, mang vào con-mẫu Y-sơ-ra-ên, trong cái vua, với vào sản phẩm quan quý phái, mà lại mang lại mấy kẻ trai tthấp không tồn tại tật-nguyền, mặt-ngươi xinh-xuất sắc, tập những sự khôn-ngoan, biết cách-trí, đủ sự thông-phát âm khoa-học, hoàn toàn có thể đứng chầu vào cung vua”.—Đa-ni-ên 1:3, 4.
Rodgers said that Lucas gave her only general instructions about the scene in Jabba"s palace, but wanted a special costume.
Rodgers bảo rằng Lucas chỉ lý giải cô một vài điểm của chình ảnh thọ đài Jabcha, nhưng ông muốn một bộ bộ đồ quan trọng đặc biệt.
An Air Operation Center was established in each of Laos" five military regions, with the personnel being recruited nxbldxh.com.vna the U. S. Air Force"s Palace Dog program.
Trung trung ương hoạt động hàng ko được Thành lập và hoạt động tại 5 quân quần thể của Lào cùng với nhân nxbldxh.com.vnên được tuyển chọn chiêu mộ thông qua lịch trình Palace Dog của Không quân Mỹ.
Of more interest is the large collection of paintings "borrowed" from the Hermitage by Grand Duke Romanov to decorate his palace in exile in Tashkent, và never returned.
Được quyên tâm nhiều hơn thế là tủ chứa đồ bự những bức ảnh "mượn" từ Hermitage bởi Grand Duke Romanov để tô điểm cung điện của ông lưu lại vong tại Tashkent, cùng không lúc nào trở về.
The prince travelled onward to Bolougne by another special train, pronxbldxh.com.vnded this time by the Italian government, & arrived at Buckingsay đắm Palace only nine days after leanxbldxh.com.vnng Dar es Salaam.

Xem thêm: Ý Nghĩa Tranh Cửu Ngư Quần Hội Có Ý Nghĩa Gì "Đặc Sắc" Không ?


Hoàng tử liên tiếp đi cho Bolougne bởi một chuyến tàu hỏa quan trọng vì chưng nhà nước Ý bố trí, cùng đã về đến cung điện Buckingham mê chỉ chín ngày sau khi tách Dar es Salaam.
As a result, from 6 February to 15 May 1933, the Palace Museum"s 13,491 crates and 6,066 crates of objects from the Exhibition Office of Ancient Artifacts, the Summer Palace and the Imperial Hanlin Academy were moved in five groups khổng lồ Shangnhị.
Kết trái là, trường đoản cú 6 tháng 2 - 15 mon 5 năm 1933, 13.491 thùng hiện nay thứ của Bảo tàng Cố cung và 6.066 thùng khác tự Vnạp năng lượng chống Triển lãm hiện đồ cổ truyền tại Di Hòa nxbldxh.com.vnên cùng Quốc tử giám đã có được chia thành 5 lần chuyển mang đến Thượng Hải.
Excavations at the site of Avaris by Manfred Bietak have shown that Ahmose had a palace constructed on the site of the former Hyksos capital city"s fortifications.
Các cuộc khai thác trên di chỉ Avaris được tiến hành vì Manfred Bietak đã cho là Ahmose vẫn mang lại kiến tạo một cung điện trên địa điểm vốn là pháo đài trang nghiêm kinh đô cũ của tín đồ Hyksos.
One of the bombs exploded cthua trận lớn Jaipur"s most famous landmark, the historic Hawa Mahal (palace of winds).
I often wondered then what it would be like to enter the palace, but the thought of ever doing so seemed wildly remote.
Lúc đó, tôi thường trường đoản cú hỏi trường hợp tôi được đi thăm dinc thự đó thì đang ra sao, nhvừa lòng nghĩ được gia công điều này dường như là hoang tưởng.
Fifty effects artists and lighting artists worked together on the technology khổng lồ create "one single shot" in which Elsa builds her ice palace.
Năm mươi họa sĩ hiệu ứng và họa sỹ tia nắng cùng thao tác để cải tiến và phát triển technology Ship hàng nxbldxh.com.vnệc tái tạo nên "một phân chình ảnh duy nhất" là chình ảnh Elsa xây thọ đài băng.
The palace had been enlarged over the course of time to lớn make way for the growing needs of an increasingly powerful administration.
The title of Front Palace, which was first created in 1688 by King Petraphụ vương of Ayutthaya was thus abolished & replaced with an heir apparent, whose succession is to lớn be based on the principle of male primogeniture.
Tiêu đề của cung điện vùng phía đằng trước, lần đầu tiên được tạo ra vào thời điểm năm 1688 vì vua Petracha Ayutthaya được như vậy, bị huỷ bỏ với thay thế sửa chữa bởi một bạn vượt kế, người quá kế là phải dựa vào nguyên lý quyền con trưởng phái mạnh.
She was born outside the Grvà Palace, because of an ancient tradition: Her mother was not allowed to lớn give birth inside the palace until the prince succeeded lớn the throne.
Cô được sinh ra phía bên ngoài Gr& Palace, bởi một truyền thống cổ xưa: bà bầu của cô đã không được phép cung ứng cho sinh phía bên trong cung điện cho đến Lúc hoàng tử kế vị nsợi quà.
Cleopatra was then allowed to embalm and bury Antony within her tomb before she was escorted lớn the palace.

Xem thêm: Vì Sao Bạn Bị Chảy Máu Mũi Là Bệnh Gì ? Chảy Máu Mũi Ở Trẻ Em


Cleopatra tiếp nối đã có được cho phép ướp xác với chôn cất Antonius bên trong lăng chiêu mộ của bà trước khi bà được hộ tống tới cung điện.
Danh sách truy nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M