Pentatonic Scale Là Gì

  -  

Pentatonic (Ngũ cung) cực kỳ phổ biến trong tất cả các thể loại âm nhạc, từ Đông đến Tây vì chúng hay một cách “tự nhiên”. Penta trong tiến Hy lạp có nghĩa là 5, do đó pentatonic hàm ý chứa 5 nốt nhạc khác nhau.

Pentatonic được chia ra làm Thứ và Trưởng nhưng khi bạn đã hiểu rõ về nó thì không cần phân biệt làm gì, quan trọng là cách sử dụng mà thôi