Seized Là Gì

  -  
seized giờ Anh là gì ? Định nghĩa, tư tưởng, giải thích ý nghĩa sâu sắc, ví dụ mẫu mã với lý giải biện pháp áp dụng seized trong giờ Anh .

Bạn đang xem: Seized là gì


tin tức thuật ngữ seized giờ Anh

Từ điển Anh Việt

*
seized(phát âm rất có thể không chuẩn)

Tấm hình mang lại thuật ngữ seized

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành


Định nghĩa – Khái niệm

seized giờ Anh?

Dưới đấy là có mang, khái niệm cùng phân tích và lý giải giải pháp dùng từ seized vào giờ đồng hồ Anh. Sau Lúc hiểu chấm dứt văn bản này chắc chắn các bạn sẽ biết từ seized giờ Anh tức thị gì.

Xem thêm: Top 7 Game Có Đồ Họa Đẹp Nhất Hiện Có Trên Android, Thông Tin Mới Về Game Đồ Họa Đẹp

seize /si:z/

* đụng từ– chiếm đoạt, chiếm đem, cố lấy=to lớn seize an opportunity+ nạm mang cơ hội=khổng lồ seize power+ cướp cơ quan ban ngành, vắt bao gồm quyền– tóm bắt (ai)– nắm vững, gọi thấu=to lớn seize the essence of the matter+ nắm vững được thực tế của vấn đề– đến chiếm hữu ((cũng) seise)– (pháp lý) tịch thâu, tịch biên– (mặt hàng hải) buộc dây=to seize ropes together+ buộc dây buồm lại với nhau=lớn seize sometoàn thân up+ buộc ai (vào cột buồm…) nhằm đánh– (kỹ thuật) bị kẹt, kẹt chặt!lớn be seized by panic– thất kinh, hoảng sợ!khổng lồ be seized with apoplexy– (y học) (xem) apoplexy

* danh từ– (kỹ thuật) sự kẹt máyThuật ngữ tương quan cho tới seizedTóm lại văn bản chân thành và ý nghĩa của seized trong giờ đồng hồ Anh

seized gồm nghĩa là: seize /si:z/* rượu cồn từ- chỉ chiếm giành, giật đem, gắng lấy=to seize an opportunity+ gắng lấy cơ hội=to lớn seize power+ giật cơ quan ban ngành, thế chính quyền- cầm bắt (ai)- nắm vững, đọc thấu=to lớn seize the essence of the matter+ nắm rõ được thực tế của vấn đề- cho chiếm dụng ((cũng) seise)- (pháp lý) tịch kí, tịch biên- (mặt hàng hải) buộc dây=lớn seize ropes together+ buộc dây buồm lại với nhau=lớn seize sometoàn thân up+ buộc ai (vào cột buồm…) để đánh- (kỹ thuật) bị kẹt, kẹt chặt!to be seized by panic- thất kinh, hoảng sợ!lớn be seized with apoplexy- (y học) (xem) apoplexy* danh từ- (kỹ thuật) sự kẹt máy

Đây là cách sử dụng seized tiếng Anh. Đây là 1 trong thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Xem thêm: Nên Cho Con Uống Sữa Gì Tốt Nhất? Chã³ Con Cã³ UốNg SữA đưÁ»£C Khã´Ng

Cùng học tập tiếng Anh

Hôm nay bạn đang học được thuật ngữ seized tiếng Anh là gì? cùng với Từ Điển Số rồi cần không? Hãy truy cập tudienso.com nhằm tra cứu vãn báo cáo những thuật ngữ chuyên ngành giờ đồng hồ Anh, Trung, Nhật, Hàn…thường xuyên được cập nhập. Từ Điển Số là 1 trong trang web giải thích ý nghĩa sâu sắc từ bỏ điển chuyên ngành hay sử dụng cho các ngôn từ thiết yếu trên trái đất.

Từ điển Việt Anh

seize /si:z/* động từ- chỉ chiếm đoạt giờ đồng hồ Anh là gì? cướp rước giờ đồng hồ Anh là gì? cụ lấy=khổng lồ seize an opportunity+ nạm mang cơ hội=to lớn seize power+ giật tổ chức chính quyền giờ đồng hồ Anh là gì? núm thiết yếu quyền- nắm bắt (ai)- nắm vững giờ Anh là gì? gọi thấu=khổng lồ seize the essence of the matter+ nắm vững được thực chất của vấn đề- mang đến sở hữu ((cũng) seise)- (pháp lý) trưng thu giờ đồng hồ Anh là gì? tịch biên- (hàng hải) buộc dây=khổng lồ seize ropes together+ buộc dây buồm lại cùng với nhau=to lớn seize somebody up+ buộc ai (vào cột buồm…) để đánh- (kỹ thuật) bị kẹt giờ đồng hồ Anh là gì? kẹt chặt!khổng lồ be seized by panic- thất gớm tiếng Anh là gì? hoảng sợ!khổng lồ be seized with apoplexy- (y học) (xem) apoplexy* danh từ- (kỹ thuật) sự kẹt đồ vật