SELF EMPLOYED LÀ GÌ

  -  
Dưới đây là những mẫu mã câu bao gồm cất từ bỏ "self-employed", vào cỗ trường đoản cú điển Từ điển Anh - nxbldxh.com.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo phần đông mẫu mã câu này để đặt câu trong trường hợp đề xuất đặt câu cùng với từ bỏ self-employed, hoặc tham khảo ngữ chình ảnh sử dụng tự self-employed trong cỗ trường đoản cú điển Từ điển Anh - nxbldxh.com.vnệt

1. He"s possibly self-employed.

Bạn đang xem: Self employed là gì

Hắn rất có thể từ bỏ marketing.

2. There is also a vehicle called the Self-Employed 401k (or SE 401k) for self-employed people.

Bên cạnh đó còn có một phương tiện được Gọi là 401k Tự Kinch doanh (hoặc SE 401k) dành riêng cho những người làm nghề tự do thoải mái.

3. 1 . Indinxbldxh.com.vndual - employed và self-employed

1 . Cá nhân - làm mướn và có tác dụng nghề tự do

4. The mean income for the self-employed is 6,379.

Thu nhập trung bình của những tín đồ tự kinh doanh là 6.379.

5. Many people linxbldxh.com.vnng with disabilities choose to be self-employed.

Nhiều fan khuyết tật chọn làm người làm cho nghề tự do thoải mái.

6. Self-employed persons sometimes declare more deductions than an ordinary employee.

Những người làm nghề tự do thoải mái đôi lúc knhị nhiều khoản khấu trừ rộng một nhân nxbldxh.com.vnên cấp dưới thông thường.

7. Lazar"s occupation was listed as self-employed film processor on bankruptcy documents.

Công nxbldxh.com.vnệc của Lazar được liệt kê là nhân nxbldxh.com.vnên cấp dưới giải pháp xử lý phim chụp từ theo những tài liệu vỡ nợ.

8. Where the life insurance is pronxbldxh.com.vnded through a superannuation fund, contributions made to lớn fund insurance premiums are tax deductible for self-employed persons and substantially self-employed persons and employers.

Nơi bảo đảm nhân tchúng ta là cung ứng thông sang một quỹ hưu bổng, góp phần đến quỹ bảo hiểm được khấu trừ thuế cho những người trường đoản cú cai quản cùng đáng kể những người từ quản lý với người lao hễ.

9. Many of the self-employed work as traders in the Oriental Plaza in Gaborone.

Xem thêm: Lỗi Trò Chơi Đã Bị Lỗi Vui Lòng Kết Nối Lại Lol, Hướng Dẫn Sửa Lỗi Kết Nối Lại Lmht Hiệu Quả 2020

Nhiều fan lao đụng tự do là là các lái buôn tại Oriental Plaza sinh sống Gaborone.

10. Alternatively, low-productinxbldxh.com.vnty workers could be losing their jobs and are forced to lớn be self-employed.

Hình như, người lao đụng năng suất thấp rất có thể bị mất vấn đề làm cùng yêu cầu làm cho nghề thoải mái.

11. The study notes that the gap could be due lớn underreporting of income by the self-employed.

Nghiên cứu để ý rằng khoảng cách có thể là vì nxbldxh.com.vnệc knhị tốt mức các khoản thu nhập của tín đồ làm cho nghề tự do thoải mái.

12. The sales force were all self-employed and worked on either a part-time or full-time basis.

Lực lượng bán hàng số đông tự cai quản với thao tác trên các đại lý bán thời gian hoặc toàn thời hạn.

13. Self-employed workers cannot contribute to lớn a company-run 401k plan of the type with which most people are familiar.

Những bạn có tác dụng nghề thoải mái thiết yếu góp sức vào một planer 401k của người sử dụng nhưng phần đông phần đa bạn phần đa quen thuộc.

14. Kerishnie Naiker grew up in Reservoir Hills, Durban with her parents Amra & Joey, a self-employed businessman và two siblings.

Kerishnie Naicker bự lên sinh hoạt Reservoir Hills, Durban cùng với phụ huynh Amra cùng Joey, một người kinh doanh chủ quyền với nhị anh chị em ruột.

15. 15 If self-employed, are we truthful in all our business dealings, or bởi we sometimes fail lớn speak truth with our neighbor?

15 Nếu từ bỏ kinh doanh, bọn họ có chân thật vào đa số vấn đề làm cho ăn buôn bán không?

16. Self-employed persons report their business income or loss on Schedule C of IRS Form 1040 & calculate the self-employment tax on Schedule SE of IRS Form 1040.

Người tự doanh report về thu nhập sale hoặc tổn thất của mình trên Bảng C của mẫu mã IRS 1040 với tính thuế từ bỏ doanh về Biểu SE của Mẫu IRS 1040.

17. In some countries governments (the United States & United Kingdom, for example) are placing more emphasis on clarifying whether an indinxbldxh.com.vndual is self-employed or engaged in disguised employment, often described as the pretense of a contractual intra-business relationship to lớn hide what is otherwise a simple employer-employee relationship.

Xem thêm: Cách Chơi Game Những Cô Gái Xinh Đẹp 2, Game Xinh Dep Ngay Khai Giang

Ở một vài nước nhà, các chính phủ (Hoa Kỳ và Anh Quốc) đang triệu tập nhiều hơn vào vấn đề nắm rõ liệu một cá thể làm nghề tự do xuất xắc làm nxbldxh.com.vnệc hàng fake, thường được diễn đạt là giả vờ mối quan hệ nội bộ theo đúng theo đồng để giấu phần nhiều gì nếu như không quan hệ giữa người sử dụng lao đụng với người lao động dễ dàng và đơn giản.