Tín Dụng Quốc Tế Là Gì

  -  

Bạn cần tìm hiểu về tín dụng quốc tế là gì? Bạn mong muốn được hiểu rõ hơn về các hình thức tín dụng quốc tế cũng như là đặc điểm của các hình thức này. Hiểu được nhu cầu của các bạn, sau đây chúng tôi xin cung cấp một số thông tin có liên quan đến tín dụng quốc tế là gì để giúp bạn tham khảo. Hãy cùng ACC theo dõi bài viết ngay sau đây để biết thêm chi tiết nhé.

Bạn đang xem: Tín dụng quốc tế là gì

*
*
Tín dụng quốc tế là gì

1. Cơ sở pháp lý

Luật các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017.

2. Tín dụng quốc tế là gì?

Tín dụng quốc tế được hiểu là hoạt động vay và cho vay có sự tham gia của Chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài.

Đây là tổng thể các quan hệ kinh tế phát sinh giữa chủ thể của một nước với các chủ thể của nước khác và với các tổ chức quốc tế khi cho vay và trả nợ tiền vay theo những nguyên tắc chung của tín dụng.

Hay có thể hiểu một cách đơn giản, là quan hệ vay mượn, sử dụng vốn lẫn nhau giữa các nước được thực hiện qua chính phủ, tổ chức nhà nước, các tổ chức tài chính quốc tế,…

3. Các hình thức tín dụng quốc tế

3.1. Vay thương mại

Vay thương mại là hình thức vay nợ quốc tế dựa trên cơ sở quan hệ cung cầu về vốn thị trường, lãi suất do thị trường quyết định.

Vay thương mại có các đặc điểm sau:

Ngân hàng là người cung cấp vốn, không tham gia vào các hoạt động kinh doanh, nhưng vẫn có các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro.Chủ đầu tư nước ngoài hưởng lợi nhuận thông qua lãi suất ngân hàng cố định theo khế ước vay độc lập với kết quả sử dụng vốn vay.Tuy có ràng buộc nhưng vẫn có rủi ro rất lớn đối với các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ hoặc phá sản.

3.2. Viện trợ phát triển chính thức (ODA)

Đây là nguồn tài chính do các cơ quan chính thức của một nước viện trợ cho các nước đang phát triển và các tổ chức nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và phúc lợi của nước này.

Viện trợ vì các khoản vay này thường không có lãi hoặc lãi suất thấp và cho vay với thời hạn kéo dài. Phát triển vì mục tiêu danh nghĩa của khoản đầu tư này là phát triển kinh tế và nâng cao phúc lợi ở nước được đầu tư.

Xem thêm: Phần Mềm Giả Lập Ios Trên Máy Tính Để Chơi Game Tốt Nhất Bạn Biết Chưa?

3.3. Các hình thức khác

Ngoài ra, tùy theo các căn cứ, tín dụng quốc tế có thể phân chia như sau:

Căn cứ vào đối tượng tín dụng, tín dụng quốc tế có thể chia thành hai loại:

+ Tín dụng hàng hóa: là loại hình tín dụng mà nhà xuất khẩu cấp cho nhà nhập khẩu dưới hình thức mua bán chịu hàng hóa giữa hai bên.

+ Tín dụng tiền tệ: là lại tín dụng mà các ngân hàng thương mại cấp cho các doanh nghiệp dưới hình thức cho vay bằng tiền.

Căn cứ vào chủ thể tín dụng, tín dụng quốc tế có ba loại:

+ Tín dụng thương mại: là tín dụng giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và không có sự tham gia của ngân hàng

+ Tín dụng ngân hàng: là tín dụng của ngân hàng cấp cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu dưới hình thức tiền tệ.

+ Tín dụng của các tổ chức tín dụng quốc tế.

Căn cứ vào thời hạn cho vay, tín dụng quốc tế có ba loại:

+ Tín dụng ngắn hạn: có thời hạn từ 1-12 tháng.

+ Tín dụng trung hạn: có thời hạn từ 1-5 năm.

Xem thêm: Ảnh Fa Thi Can Deo Gi Avatar, Hinh Anh Fa Thi Can Deo Gi Avatar

+ Tín dụng dài hạn: có thời hạn trên 5 năm.

4. Đặc điểm của tín dụng quốc tế

Chủ thể tham gia có thể là chính phủ, cơ quan nhà nước, ngân hàng nhà nước, các ngân hàng nước ngoài, ngân hàng quốc tế, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, các cá nhân.Đối tượng của tín dụng quốc tế có thể là hàng hóa (dây chuyền sản xuất, thiết bị,…) cũng có thể là tiền tệ.Tín dụng quốc tế không chỉ là yêu cầu khách quan về mặt kinh tế là còn là yêu cầu khách quan để phát triển mở rộng mối quan hệ chính trị, ngoại giao và các quan hệ khác giữa các nước.Là một hình thức đầu tư gián tiếp.Phản ánh mối quan hệ tín dụng giữa các chủ thể kinh tế của một quốc gia với các chủ thể kinh tế của các quốc gia và các tổ chức quốc tế.