WALL STREET LÀ GÌ

  -  

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use tự nxbldxh.com.vn.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tín.
Bạn đang xem: Wall street là gì

a street in Thủ đô New York where the New York Stoông xã Exchange is, & that is the financial centre of the US. Wall Street is used to lớn refer to lớn the financial world in the US in general, and khổng lồ big businesses and their interests rather than small ones:
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép


Xem thêm: Ornithine Là Gì ? Ornithine Có Tác Dụng Gì? Ornithine Là Gì

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn nxbldxh.com.vn English nxbldxh.com.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ và Riêng bốn Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Tôn Ngộ Không Tiếng Anh Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語