Yours Là Gì

  -  

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ nxbldxh.com.vn.Học những tự bạn phải giao tiếp một biện pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Yours là gì

We use pronouns to refer to possession and ‘belonging’. There are two types: possessive sầu pronouns & possessive determiners. We use possessive determiners before a noun. We use possessive pronouns in place of a noun: …
written at the end of a formal letter that begins "Dear sir" or "Dear madam", before signing your name:
written at the over of a less formal letter that begins with the name of the person you are writing lớn, before signing your name:
le/la/les tien/tienne/tiennes / le/la vôtre / les vôtres, le/la/les vôtre(s), le/la tien/-enne…
*

*

*Xem thêm: Download Tải Game Neighbours From Hell 2 (Mod Bản Đầy Đủ), Tải Neighbours From Hell 2 (Mod Bản Đầy Đủ)

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn nxbldxh.com.vn English nxbldxh.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Thể Chất Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Thể Chất Trong Tiếng Anh

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message